Biologi

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Natur och samhälle

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Biologins metoder och arbetssätt

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Lektionstips:
Låt eleverna ta reda på vilka konsekvenserna blir i natur, miljö och samhälle när man slänger en trasig mobiltelefon. Hur kan de använda sina kunskaper i fysik, kemi och biologi för att besvara det?