Fysik

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Fysiken i naturen och samhället

  • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Fysiken och världsbilden

  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Lektionstips:
Låt eleverna ta reda på vilka konsekvenserna blir i natur, miljö och samhälle när man slänger en trasig mobiltelefon.
Exempel på frågeställningar:

  • Hur fungerar egentligen tekniska prylar som vi använder i vardagen?
  • Vad innehåller en mobiltelefon, dator eller tv-apparat?
  • Varför blir ofarliga apparater till farligt avfall när de blir avfall?