SO

Ladda ner denna sida


Frågor som rör avfallshantering och miljöarbete kan användas som ett tema för en lektion i engelska, franska, spanska eller tyska.

Lektionsförslag 1 – Hållbar utveckling

Det övergripande målet för EU:s och Sveriges miljöarbete är en hållbar utveckling. Att arbeta för en hållbar utveckling är även en del av svenska skolans värdegrund.

Begreppet ”hållbar utveckling” förekommer ofta i den allmänna debatten och i nyheter. Förståelse för vad begreppet innebär, och vilka konsekvenser arbetet mot en hållbar utveckling får för mig som individ är därför centralt för att kunna vara en aktiv och deltagande samhällsmedborgare.

Arbetet mot en hållbar utveckling är tvärvetenskapligt. Tekniska landvinningar och förbättringar av befintlig teknik är förstås en viktig komponent. Andra viktiga komponenter är samhällets organisation och fördelningen och användningen av samhällets och naturens resurser.

Att utgå från frågor som rör avfallshantering är ett sätt att närma sig begreppet hållbar utveckling i skolan, och inom ramen för samhällskunskapsämnet.

 • en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov
 • Börja med att introducera begreppet hållbar utveckling såsom det definieras enligt Brundtlandkommissionen. En hållbar utveckling är

Diskutera tillsammans med eleverna:

 • Vad innebär begreppet hållbar utveckling såsom det definieras av Brundtlandkommissionen?
 • Vilka behov har vi idag?
 • Vad är viktigt för mig i mitt liv? Konkretisera och ge exempel på sånt som är viktigt!
 • Vad är viktigt för andra runt omkring mig?
 • Hur ser det ut i andra delar av världen? Har de samma behov som jag?
 • Vilka konsekvenser får mina behov för
  • Andra människor omkring mig?
  • Företagen?
  • Vatten, hav och sjö?
  • Skog och natur?
  • Djuren?
  • Klimatet?
  • Avfallsmängderna?
  • Samhället?
 • Vad menas med kommande generationer?
 • Vilka behov tror vi att kommande generationer kommer att ha? Kommer de ha samma behov som vi?
 • Är vårt samhälle hållbart redan idag?
 • Vad måste vi göra för att samhället ska bli hållbart?
 • Vad kan jag göra för att bidra till ett hållbart samhälle?