Tema: farligt avfall hemma

Ladda ner denna sida


Det här är ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka och presentera ett antal frågeställningar som berör elevens närmiljö och har kopplingar till flera skolämnen:

 • Vad är farligt avfall?
 • På vilket sätt är farligt avfall farligt?
 • Vilket farligt avfall finns hemma?
 • Varför har vi farligt avfall hemma?
 • Hur lämnas det farliga avfallet in?
 • Vad kan vi göra för att minska vårt farliga avfall hemma?

Skolämnen som kan involveras är bland annat NO-ämnena, SO-ämnena, svenska, matematik och bild.

Projektet kan delas upp i flera faser:

1. Inledning

I inledningsfasen presenteras uppgiften och dess syfte. Varje medverkande lärare håller en kortare introduktion om på vilket sätt dennes ämne kommer att vara involverat i projektet. I inledningen bör också projektets tidsplan presenteras.

2. Förberedelser

I förberedelsefasen söker eleverna de kunskaper som behövs för att kunna genomföra projektet på ett bra sätt. Det kan exempelvis vara:
 • Kunskap om vad farligt avfall är och består av. Detta kan göras inom ramen för NO-ämnena.
 • Kunskap om hur ansvaret för samhällets avfallshantering är organiserat och reglerat. Vilka aktörer är inblandade? Detta kan göras inom ramen för samhällskunskapsämnet.
 • Kunskap om hur man presenterar ett budskap för en målgrupp på ett intresseväckande, tydligt och pedagogiskt sätt. Detta kan göras inom ramen för svenska eller bild.
 • Kunskap om hur man genomför enkätundersökningar och sammanfattar och presenterar resultatet med hjälp av statistik och diagram. Detta kan göras inom ramen för matematikämnet.

3. Undersökning

I undersökningsfasen genomför eleverna egna undersökningar, intervjuer och studiebesök. Till exempel kan eleverna
 • undersöka vilket farligt avfall som finns i det egna hemmet
 • ta reda på hur farligt avfall lämnas in
 • ta reda på vilken medvetenhet och vilka kunskaper föräldrarna har om farligt avfall
 • genomföra studiebesök på någon återvinningscentral eller behandlingsanläggning inom kommunen

4. Analys och sammanställning

När undersökningen har genomförts ska resultatet analyseras och sammanställas. Detta kan göras inom ramen för NO, SO och matematik. Frågor att ta ställning till är:

 • Vilka typer av farligt avfall finns i hemmet? Resultatet av elevernas undersökningar hemma kan presenteras som sammanfattande statistik och diagram över avfallstyper.
 • Var lämnar vi farligt avfall? Resultatet av elevernas undersökningar hemma kan presenteras som sammanfattande statistik och diagram över vilka insamlingsplatser som används.
 • Hanterar vi farligt avfall på ett bra sätt idag?
 • Finns det något som borde göras bättre eller annorlunda?
 • Vad kan konsekvensen bli om någon gör fel?

5. Presentation

 • En yngre målgrupp, till exempel elever i skolår sex.
 • Föräldrar eller andra elever, exempelvis när skolan har ”öppet hus”.

6. Utvärdering

Efter presentationen är det dags att utvärdera hela projektet. Frågor att fundera på är:

 • Vad har vi lärt oss av projektet?
 • Vilka misstag har vi gjort?
  Vad har vi gjort bra?
 • Vad borde vi göra annorlunda nästa gång vi gör ett liknande projekt?
 • Vad tyckte publiken om presentationen?