Hem och konsumentkunskap

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Konsumtion och ekonomi

  • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livs­medel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Miljö och livsstil

  • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Lektionstips:
Nästan varje dag måste vi ta ställning till frågor som rör vad som är rätt och fel i avfallshanteringen. Låt eleverna ta reda på varför man ska sortera hushållsavfall och hur det ska sorteras.
Exempel på frågeställningar:

  • Vad blir konsekvensen om man struntar i att göra rätt?
  • Hur påverkar det miljön, både lokalt och globalt?