Främmande språk

Ladda ner denna sida


Frågor som rör att förebygga avfall och återanvändning kan användas som ett tema för en lektion i engelska, franska, spanska eller tyska.

1. Ordförrådet

Börja med att låta eleverna skapa sin egen ordlista med användbara miljöord. Förslag på ord är:

 • Att förebygga avfall
 • Avfall
 • Batterier
 • Bly
 • Hållbart samhälle
 • Kadmium
 • Kemikalier
 • Kretslopp
 • Kvicksilver
 • Källsortering
 • Matrester
 • Miljöarbete
 • Miljöfrågor
 • Miljöförstöring
 • Miljöstation
 • Sopbil
 • Sopor
 • Soptunna
 • Återanvändning
 • Återvinning
 • Återvinningscentral

2. Hur fungerar förebyggande av avfall och återanvändning i andra länder?

Låt eleverna med hjälp av internet ta reda på hur avfallshanteringen fungerar i andra länder.