Bild

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Bildframställning

  • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Lektionstips:
Låt eleverna göra affischer som berättar vad farligt avfall är och hur farligt avfall ska lämnas in. Syftet är att ge träning i hur man kan använda bilder för att förmedla tydlig, begriplig och användbar information. Det kan eleven sedan ha nytta av både privat och i yrkeslivet.