Tema: att förebygga avfall och återanvändning på skolan

Ladda ner denna sida


Det här är ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka och presentera ett antal
frågeställningar som berör elevens närmiljö och har koppling till flera skolämnen:

 • Vad är avfall?
 • Vad menas med att förebygga avfall?
 • Vad är återanvändning?
 • Vad kan vi göra för att förebygga avfall och öka återanvändningen?

Skolämnen som kan involveras är bland annat NO-ämnena, SO-ämnena, svenska, matematik och
bild.

Projektet kan delas upp i flera faser.

Inledning

I inledningsfasen presenteras uppgiften och dess syfte. Varje medverkande lärare håller en
kortare introduktion om på vilket sätt dennes ämne kommer att vara involverat i projektet. I
denna fas bör också projektets tidplan presenteras.

Förberedelser

I förberedelsefasen söker eleverna kunskaper som behövs för att kunna genomföra projektet på
ett bra sätt. Det kan exempelvis vara:

 • Kunskap om vad avfall, förebyggande av avfall och återanvändning är.
 • Kunskap om hur samhället hanterar detta.
 • Kunskap om hur man presenterar ett budskap för en målgrupp på ett intresseväckande,
  tydligt och pedagogiskt sätt. Detta kan göras inom ramen för svenska eller bild.
 • Kunskap om hur man genomför enkätundersökningar och sammanfattar och
  presenterar resultatet med hjälp av statistik och diagram. Detta kan göras inom ramen
  för matematikämnet.

Undersökning

I undersökningsfasen genomför klassen eller eleverna undersökningar, intervjuer och
studiebesök. Till exempel kan eleverna

 • Ta reda på hur matrester hanteras av skolans matpersonal.
 • Ta reda på vad som händer med matrester och annat avfall när det lämnat skolan.
 • Ta reda på vad skolans vaktmästare gör med till exempel trasiga eller gamla möbler,
  kvarglömda gymnastikkläder och överbliven teknikutrustning.
 • Ta reda på hur mycket vatten skolan gör av med på en dag.
 • Genomföra intervjuer och enkätundersökningar riktade mot andra elever och/eller
  skolans personal.

Experiment

Här kan du få uppslag och idéer om olika experiment du och dina elever kan genomföra.
Klicka på länkarna nedan.

Analys och sammanställning

När undersökningen har genomförts ska resultatet analyseras och sammanställas. Detta kan ske
inom ramen för NO, SO och matematik. Frågor att ta ställning är:

 • Hur många är medvetna om vad förebyggande av avfall och återanvändning är för något?
 • Hanterar skolan förebyggande av avfall och återanvändning på ett bra sätt idag?
 • Finns det något som borde göras bättre?
 • Vad kan konsekvenserna bli om man ignorerar att förebygga avfall och återanvändning?

Presentation

Projektets höjdpunkt är en presentation av resultatet. Presentationen kan exempelvis göras inför:

 • en yngre målgrupp, till exempel elever i skolår sex
 • skolans rektor, vaktmästare, städare och skolmatspersonal.

Utvärdering

Efter presentationen är det dags att utvärdera hela projektet. Frågor att fundera på är:

 • Vad har vi lärt oss av projektet?
 • Vilka misstag har vi gjort?
 • Vad har vi gjort bra?
 • Vad borde vi göra annorlunda nästa gång vi gör ett liknande projekt?
 • Vad tyckte publiken om presentationen?