Tema: att förebygga avfall och återanvändning hemma

Ladda ner denna sida


Det här är ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka och presentera ett antal frågeställningar som berör elevens närmiljö och har koppling till flera skolämnen:

 • Vad är avfall?
 • Vad menas med att förebygga avfall?
 • Vad är återanvändning?
 • Vad kan vi göra för att förebygga avfall och öka återanvändningen?

Skolämnen som kan involveras är bland annat NO-ämnena, SO-ämnena, svenska, matematik och bild.

Projektet kan delas upp i flera faser.

Inledning

I inledningsfasen presenteras uppgiften och dess syfte. Varje medverkande lärare håller en kortare introduktion om på vilket sätt dennes ämne kommer att vara involverat i projektet. I denna fas bör också projektets tidplan presenteras.

Förberedelser

I förberedelsefasen söker eleverna kunskaper som behövs för att kunna genomföra projektet på ett bra sätt. Det kan exempelvis vara:

 • Kunskap om vad avfall, förebyggande av avfall och återanvändning är.
 • Kunskap om hur samhället hanterar detta.
 • Kunskap om hur man presenterar ett budskap för en målgrupp på ett intresseväckande, tydligt och pedagogiskt sätt. Detta kan göras inom ramen för svenska eller bild.
 • Kunskap om hur man genomför enkätundersökningar och sammanfattar och presenterar resultatet med hjälp av statistik och diagram. Detta kan göras inom ramen för matematikämnet.

Undersökning

I undersökningsfasen genomför eleverna egna undersökningar, intervjuer och studiebesök. Till exempel kan eleverna

 • Undersöka hur deras föräldrar förhöll sig till att förebygga avfall och återanvändning när de var yngre
 • Intervjua varandra om sina förhållningssätt till att förebygga avfall och återanvändning
 • Ta fram olika förslag på hur de kan bidra till att förebygga avfall och återanvändning i sin vardag.

Analys och sammanställning

När undersökningen har genomförts ska resultatet analyseras och sammanställas. Detta kan ske inom ramen för NO, SO och matematik. Frågor att ta ställning är:

 • Hur såg det ut förr i tiden? Resultatet av elevernas undersökningar hemma kan presenteras som sammanfattande statistik och diagram.
 • Hur ser det ut idag? Resultatet av elevernas undersökningar hemma kan presenteras som sammanfattande statistik och diagram.
 • Finns det något som borde göras bättre eller annorlunda?
 • Vad kan konsekvenserna blir om man ignorerar att förebygga avfall och återanvändning?

Presentation

Projektets höjdpunkt är en presentation av resultatet. Presentationen kan exempelvis göras inför:

 • En yngre målgrupp, till exempel elever i skolår sex.
 • Skolans rektor, vaktmästare, städare och skolmatspersonal.

Utvärdering

Efter presentationen är det dags att utvärdera hela projektet. Frågor att fundera på är:

 • Vad har vi lärt oss av projektet?
 • Vilka misstag har vi gjort?
 • Vad har vi gjort bra?
 • Vad borde vi göra annorlunda nästa gång vi gör ett liknande projekt?
 • Vad tyckte publiken om presentationen?