Historia

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Hur historia används och historiska begrepp

  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Lektionstips:
Låt eleverna ta reda på varför våra avfallsmängder har ökat under de senaste hundra åren.
Exempel på frågeställningar:

  • Varför har vår avfallsmängd ökat?
  • Vad kan man göra för att stoppa ökningen?