Engelska

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Lyssna och läsa – reception

  • Muntlig och skriftlig information

Lektionstips:
Frågor om avfallshantering finns inte bara i Sverige. Låt eleverna ta reda på hur avfallshanteringen fungerar i engelskspråkiga länder. Finns det några likheter eller skillnader jämfört med i Sverige?