Religion

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Etik

  • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Lektionstips:
Låt eleverna arbeta med hur man kan minska avfallet i Sverige, utifrån avfallsmängderna i Sverige.
Exempel på frågeställningar:

  • Vad kan eleverna göra själva för att minska avfallsmängderna i Sverige?
  • Vad kan skolan, samhället och Sverige göra för att minska dem?
  • Vad kan eleverna göra för att fördela våra resurser mer jämlikt?
Vad kan skolan, samhället och Sverige göra för att fördela våra resurser mer jämlikt?